Close

THE BANGLORE JUNIOR GOLF TOUR 2017 – BJGT

Order or Merit

Rank Name Total Score BJGT T1 BJGT T2 BJGT T3 BJGT T4 BJGT T5
1 Suwaid Mohsin 100.5 6 24 16.5 30 24
2 Antariksh Dugar 87 28.5 19.5 21 0 18
3 Milan Machaiah 79.5 21 28.5 30 0 0
4 Raghav Bhardwaj 76.5 24 6 25.5 0 21
5 SAKETH KUMAR KOLLA 67.5 6 13.5 12 24 12
6 Vedant Dugar 55.5 0 28.5 0 27 0
7 Ahmik Ispahani 46.5 12 19.5 0 0 15
8 Rohit Illavarasan 31.5 6 9 16.5 0 0
9 Aryaman Mohan 30 0 0 0 0 30
10 Varun Kumar 28.5 28.5 0 0 0 0
11 Jaden Lewis 27 0 0 0 0 27
12 Rudraksh Gulhati 25.5 0 0 25.5 0 0
13 Gaurav Paruthi 21 0 0 0 21 0
T14 Ananjan Kaushik 18 18 0 0 0 0
T14 Yash Devaya 18 0 0 9 0 9
16 Anuj Pahuja 15 15 0 0 0 0
17 Varun Rao 13.5 0 13.5 0 0 0
18 AKSHAAN SHETTY 6 0 0 0 0 6
19 Yashas A 3 0 0 0 0 3
T20 Amartya Adukoorie 0 0 0 0 0 0
T20 Rishi SURESH MORE 0 0 0 0 0 0
Rank KNetworkManager Total Score BJGT T1 BJGT T2 BJGT T3 BJGT T4 BJGT T5
1 Rhea Purvi Saravanan 84 0 30 30 0 24
2 Vidushi Keni 81 0 24 27 30 0
3 Sneha Sharan 69 0 0 24 27 18
4 Thanya arasu 60 30 21 0 0 9
T5 Tanishka Munesha 39 27 0 0 0 12
T5 Ayushi K 39 0 0 0 24 15
T5 Vishakha Ravikumar 39 0 0 21 18 0
8 Asmitha sathish 30 0 0 0 0 30
T9 Durga Nittur 27 0 0 0 0 27
T9 SANYUKTA PRATAP KAMATH 27 0 0 0 21 6
T9 Vivana amrolia 27 0 27 0 0 0
12 Jasmine Sachdev 21 0 0 0 0 21
13 DIYA N CHOUDRI 18 0 18 0 0 0
14 Dhriti S 3 0 0 0 0 3

Be prepared. I don’t get nervous Unless I am not Prepared.
-Stacy Lewis